Begeleiding


Dit programma is een begeleid zelfzorgprogramma. Dit houdt in dat u thuis de zelfzorg uitvoert onder begeleiding van een vaste begeleider. Begeleiding vindt telefonisch of via e-mail plaats.

Ondersteuning bij uw zelfzorg


Een laryngectomie is een ingrijpende operatie en het kost tijd om te wennen aan de nieuwe situatie, zowel lichamelijk als geestelijk. Bepaalde functies in het hoofd-halsgebied, zoals ademen, ruiken, hoesten, spreken en slikken verlopen na de operatie op een andere manier dan u gewend was.

U bent voorafgaand aan de operatie en ook tijdens uw verblijf in het ziekenhuis al uitgebreid geïnformeerd over de lichamelijke veranderingen na de operatie. Ook heeft u hulp en begeleiding gekregen rondom de nu noodzakelijke lichamelijke zorg rondom stoma, eventuele stemprothese en voeding.

Thuis moet u het zelfstandig of samen met hulp uit uw omgeving doen. Dit programma ondersteunt u bij uw zelfzorg, belicht mogelijke problemen stapsgewijs en helpt u het dagelijks ritme weer op te pakken op een aangepaste manier.