Algemene conditieverbetering

 

Nadat bij u het strottenhoofd operatief is verwijderd merkt u dat u na verloop van tijd de meeste activiteiten weer kunt oppakken. Enkele praktische manieren om aan uw lichamelijke conditie te werken zijn bijvoorbeeld het dagelijks maken van een wandeling, werken in de tuin, zwaarder huishoudelijk werk, of sport.

Ingeademde lucht komt nu via het stoma direct in de longen. De lucht wordt dus niet meer via de neus verwarmd, gereinigd en bevochtigd. De longen kunnen enigszins afgeschermd worden voor deze directe luchtstroom door het stoma bedekt te houden (bijvoorbeeld met een sjaaltje).

Ter bescherming van het stoma en de longen kunt u ook gebruik maken van filters (zie “Stomazorg”). Met behulp van een filter kan de ingeademde lucht verwarmd, gereinigd en bevochtigd worden. Filters worden ook wel warmte- en vochtwisselaars of kunstneuzen genoemd.

Filters zorgen voor meer weerstand bij het inademen. Hierdoor zetten de longen beter uit, wordt er meer zuurstof opgenomen en wordt de kooldioxide uit het bloed beter afgegeven.

Werken aan herstel

Mocht u bij het oppakken van uw oude activiteiten beperkt worden door vermoeidheid of conditieverlies dan bestaan er diverse sport- en revalidatieprogramma’s om aan het herstel van uw lichamelijke conditie te werken.


Beweging en ontspanning kunnen klachten tegengaan. Sommige ziekenhuizen hebben een eigen nazorgprogramma voor patiënten met kanker. Ook buiten het ziekenhuis zijn er mogelijkheden om te werken aan conditieherstel. Een aantal verzekeraars vergoedt in bepaalde gevallen deelname aan revalidatie of sport onder begeleiding.

Het begeleiden van patiënten na een laryngectomie is voor veel fysiotherapeuten geen dagelijks werk. Via de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (www.nvfl.nl) en de fysiotherapeuten van Onconet (www.onconet.nu) kunt u een afspraak maken bij fysiotherapeuten met kennis en ervaring bij het verbeteren van de conditie voor mensen met kanker.

Er zijn diverse oefenprogramma’s die gericht zijn op het voorkomen of verminderen van conditieverlies en vermoeidheid tijdens de behandeling van kanker (o.a. bij www.tegenkracht.nl). De Stichting Kanker en Sport biedt mensen met kanker sportfaciliteiten en begeleiding, om zo sterk mogelijk de diverse behandelingen te kunnen doorstaan. Vraag uw arts naar de mogelijkheden voor deelname aan een specifiek beweegprogramma.

Zwemmen na een laryngectomie is mogelijk, maar alleen met intensieve begeleiding en een goede voorbereiding door een ervaren zweminstructeur die verbonden is aan de patiëntenvereniging HOOFD-HALS voor mensen geraakt door hoofd-halstumoren. Via een speciaal ontwikkelde zwemcanule (Larkel, een snorkel die aangesloten wordt op het tracheostoma) is het voor mensen na een laryngectomie weer mogelijk om te zwemmen. Gegevens hierover zijn verkrijgbaar bij de patiëntenvereniging www.pvhh.nl