Het strottenhoofd


Het strottenhoofd (de larynx) bevindt zich in de keel op de plaats waar de luchtweg en de voedselweg gescheiden worden. Het strottenhoofd is betrokken bij de ademhaling, de bescherming van de luchtpijp en het maken van geluid. In het strottenhoofd bevinden zich de stembanden.

 

Het strottenhoofd
 
I    gebied boven stembanden
II   stemspleet
III  gebied onder stembanden
      
A  strottenklepje 
B  valse stembanden
C  ware stembanden
D  keelholte
E  luchtpijp
F  slokdarm

 

 

 

 

Op de illustratie zijn de verschillende delen van het strottenhoofd aangegeven.

Situatie vóór de laryngectomie

Ingeademde lucht stroomt via de neus en/of de mond naar de longen. De stembanden in het strottenhoofd worden in trilling gebracht door de uitademingslucht. Hoe groter de druk waarmee de lucht tussen de stembanden wordt geperst, hoe sterker het geluid.

Situatie na de laryngectomie

Bij een laryngectomie wordt het strottenhoofd (de larynx) met de stembanden operatief weggenomen. Een dergelijke operatie kan nodig zijn als er een kwaadaardig gezwel op en/of in de directe omgeving van de stembanden zit.

Als er uitzaaiingen van de tumor in de klieren van de hals gevonden zijn, dan zullen ook deze klieren operatief verwijderd worden.

Als het strottenhoofd verwijderd is heeft dat ingrijpende gevolgen voor het ademen, het ruiken, het proeven, het hoesten, het spreken en het slikken. Met dit begeleide zelfzorgprogramma leert u omgaan met de veranderde situatie na een laryngectomie.