Uw sociaal-emotionele leven


Na het vernemen van de diagnose en tijdens en na de behandeling zullen verschillende emoties zoals verdriet, machteloosheid en onzekerheid een rol spelen.

Niet alleen u, maar ook uw partner, kinderen, familieleden en vrienden krijgen veel te verwerken. Het vraagt enige tijd voordat u en uw naasten zich aan de nieuwe situatie hebben kunnen aanpassen. Het kan zijn dat u na de behandeling de draad niet zo gemakkelijk weer oppakt. 

Praten over uw zorgen en problemen met uw partner, familieleden, vrienden en kennissen is soms moeilijk, maar het kan veel betekenen als u uw zorgen met hen kunt bespreken. 

Maatschappelijk werkers, psychologen of (sociaal)verpleegkundigen kunnen hulp bieden bij allerlei praktische en emotionele problemen. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis bent u mogelijk al in contact gekomen met een maatschappelijk werker.

Het kan ook helpen om zelf goede informatie te zoeken of een dagboek bij te houden om meer grip op uw situatie te krijgen.

Een aantal patiënten stelt contact met medepatiënten op prijs. Contact met een patiënt die uit eigen ervaring kan weten en kan voelen wat iemand doormaakt, kan een belangrijke steun zijn.

De patiëntenvereniging HOOFD-HALS biedt lotgenotencontact via daartoe opgeleide voorlichters. Voor contact met medepatiënten kunt u contact opnemen met de patiëntenvereniging HOOFD-HALS: www.pvhh.nl, telefoon: 030-232 14 83.