Strottenhoofdkanker


In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 700 mensen strottenhoofdkanker vastgesteld, bij mannen meer dan bij vrouwen. De laatste jaren echter komt de ziekte in toenemende mate ook bij vrouwen voor. De leeftijd waarop strottenhoofdkanker bij mannen meestal wordt ontdekt, ligt tussen het vijftigste en zeventigste levensjaar. Vrouwelijke patiënten zijn doorgaans vijf tot tien jaar jonger als de diagnose wordt gesteld. 

De plaats van de tumor in het strottenhoofd bepaalt in belangrijke mate welke klachten iemand krijgt, hoe het ziekteverloop zal zijn en welke behandeling mogelijk is.

Meer lezen?

Op de website www.kwfkankerbestrijding.nl vindt u meer informatie over strottenhoofdkanker. Op deze site is onder ‘Strottenhoofdkanker’ de belangrijkste informatie voor u verzameld.

Specialistische zorg

Strottenhoofdkanker kan aanleiding geven tot ernstige klachten, omdat het strottenhoofd betrokken is bij belangrijke functies zoals ademen, eten, drinken en spreken.

Strottenhoofdkanker komt weinig voor. Daarom worden patiënten met deze ziekte bij voorkeur behandeld in een centrum dat beschikt over specialistische zorg en moderne faciliteiten op het gebied van diagnostiek, behandeling en revalidatie.

In Nederland is de zorg rond patiënten met hoofd-halskanker gecentraliseerd in hoofd-halskankercentra in de academische ziekenhuizen en het Nederlands Kanker Instituut. Al deze centra zijn vertegenwoordigd in de Nederlandse Werkgroep Hoofd-halstumoren (NWHHT, zie www.nwhht.nl). 

Ieder hoofd-halskankercentrum heeft een multidisciplinair team van specialisten, zoals oncologisch geschoolde KNO-artsen / hoofd-halschirurgen, bestralingsartsen, internist-oncologen, radiologen en patholoog-anatomen. In dit team bevinden zich ook paramedici voor aanvullende begeleiding en revalidatie zoals gespecialiseerde verpleegkundigen, een diëtist, mondhygiënist, logopedist, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en een psycholoog.

Behandeling

De meest toegepaste behandelingen bij strottenhoofdkanker zijn:

  • bestraling (radiotherapie)

  • operatie (chirurgie)

  • behandeling met celdodende of de celdeling remmende medicijnen (chemotherapie)

Vaak is een combinatie van deze behandelmethoden nodig. De meeste patiënten met strottenhoofdkanker krijgen een bestralingskuur en/of een operatie.

Strottenhoofdkanker in een vroeg stadium kan met bestraling of (laser)chirurgie behandeld worden. Grotere tumoren worden meestal met bestraling of een combinatie van bestraling en chemotherapie behandeld. Steeds zal behoud van het strottenhoofd nagestreefd worden. Het kan ook noodzakelijk zijn het strottenhoofd te verwijderen (laryngectomie), al dan niet met aanvullende behandelingen.