Het gebruiken van een protheseplug


Totdat de stemprothese vervangen wordt is het mogelijk de prothese tijdelijk tijdens eten of drinken af te sluiten met een protheseplug (“stopje”).

Deze protheseplug kan met behulp van de achterzijde van het borsteltje in de stemprothese worden geplaatst.

Er kan dan geen lekkage meer optreden door de stemprothese.

U kunt dan wel eten of drinken, maar niet spreken met de stemprothese.

Na het eten of drinken kan de plug worden verwijderd, zodat spreken weer mogelijk is.

Op de eerstvolgende werkdag kunt u vervolgens de polikliniek bellen om een afspraak te maken om de prothese te laten vervangen.

Als er sprake is van lekkage en u bent niet in het bezit van een protheseplug, dan kunt u – zo lang er geen oplossing voor het probleem is – geen dun vloeibare dranken (zoals koffie en thee) gebruiken.