Hoe herken ik een lekkage langs of door de stemprothese?


Na verloop van tijd kan de stemprothese gaan lekken. Lekkage ontstaat vaak doordat schimmels, gisten en bacteriën uit de mondholte de stemprothese aantasten. Deze schimmels en bacteriën zijn bij alle mensen in de mond en keelholte aanwezig.

Ook kan de prothese gaan lekken door slijtage van de prothese zelf.

Als de stemprothese niet goed meer functioneert merkt u dit vooral tijdens het drinken. Bij het drinken lekt er door de prothese vocht in de luchtpijp. Hierdoor gaat u hoesten. In het opgehoeste slijm uit uw stoma kunt u dan drank (bijvoorbeeld koffie) herkennen.

Er kan ook lekkage optreden langs de stemprothese. De opening of het fisteltje waarin de prothese zich bevindt, is dan iets te ruim geworden.


Wat te doen bij een lekkage langs of door de stemprothese?

  1. Probeer eerst de stemprothese schoon te maken.

  2. Probeer na het schoonmaken de stemprothese te draaien (rechtsom ‘met de wijzer van de klok mee’ of linksom). Controleer of de plaats waar de veiligheidslus bevestigd was naar beneden gericht is.

  3. Door vervolgens iets te drinken kunt u controleren of de lekkage verholpen is.

  4. Reiniging is ook enigszins mogelijk door de stemprothese krachtig door te blazen met lucht, terwijl het stoma (met de duim of vinger) wordt afgesloten.

  5. Als de lekkage niet op te heffen is, neem dan contact op met de polikliniek. Op de polikliniek kan een nieuwe stemprothese worden ingebracht. Bij ontslag uit het ziekenhuis heeft u hiervoor de contactgegevens ontvangen.

  6. De stemprothese zal regelmatig gewisseld moeten worden, gemiddeld om de 3-4 maanden. Totdat de prothese vervangen wordt is het mogelijk de prothese (tijdelijk) tijdens eten of drinken af te sluiten met een speciaal voor dat doel ontwikkelde protheseplug.