Situatie voor een laryngectomie

 

Situatie tijdens inademen

Voordat u geopereerd werd stroomde de ingeademde lucht via de neus en/of de mond en vervolgens via het strottenhoofd naar de longen.

 

 
 
 
 
 

Klik op afbeelding om filmpje te zien.


Situatie tijdens uitademen

De uitgeademde lucht stroomde via de longen en het strottenhoofd naar de neus en/of de mond.

 

 

 

 

 

Klik op afbeelding om filmpje te zien.


Situatie tijdens spreken

Vóór de operatie konden de stembanden in het strottenhoofd in trilling worden gebracht door de uitademingslucht. Deze trilling brengt geluid voort. Hoe groter de druk waarmee de lucht tussen de stembanden wordt geperst, hoe sterker het geluid.

De toonhoogte van het geluid wordt bepaald door de snelheid waarmee de stembanden trillen. Die snelheid (trillingsfrequentie) is afhankelijk van de spanning en de vorm van de ware stembanden.