De injectieslokdarmspraak


Spreken met de injectieslokdarmspraak

 

Voordat de stemprothese zijn intrede deed leerden alle patiënten na een laryngectomie opnieuw spreken met de zogenoemde injectiemethode.

Deze methode wordt zo genoemd, omdat lucht vanuit de mondholte, met de uitspraak van de explosieve medeklinkers / p /,  / t / en / k /, op een bepaalde manier naar achter in de slokdarm wordt geperst (‘geïnjecteerd’).

Daarna komt de lucht door een soort ‘opboeren’ weer terug waardoor het bovenste deel van de slokdarm in trilling wordt gebracht. Hierdoor ontstaat geluid.


Als u dat wilt, kunt u de injectie-slokdarmspraak aanleren naast de prothesespraak. In geval van bijvoorbeeld lekkage van de stemprothese, of als u beide handen nodig heeft, kunt u dan toch nog praten. Deze methode is echter moeilijker aan te leren dan de prothese-slokdarmspraak. Vooral het aanleren van het persen en het gedoseerd terugsturen van lucht vraagt veel aandacht. Hierbij spelen een actieve beweging van tong en lippen een belangrijke rol.

Ook adembeheersing speelt een belangrijke rol bij de injectiespraak. U leert dat de injectiespraak onafhankelijk van de uitademing tot stand komt. Het maken van een geluid bij de prothesespraak is juist wél afhankelijk van de uitademing. Dit maakt het tegelijk aanleren van de beide technieken moeilijk.

Spreken met de injectie-slokdarmspraak leert u onder leiding van een hierin gespecialiseerde  logopedist.Basisvaardigheden voor de injectieslokdarmspraak


Omdat het oefenen van deze methode gemakkelijk spanning oproept in het hals- en schoudergebied, is het goed om ontspannende hoofd- en schouderoefeningen te doen.

Als u de injectiespraak wilt leren beheersen, dan kunnen onder andere oefeningen voor tong, lippen en kaak nuttig zijn voor het aanleren van de injectiespraak en voor een betere verstaanbaarheid.

Voordelen van de injectieslokdarmspraak:

- spreken is mogelijk zonder dat afsluiting van stoma door duim of vingers nodig is

- u kunt spreken zonder stemprothese, bijvoorbeeld als de stemprothese (tijdelijk) niet gebruikt kan worden


Nadelen van de injectieslokdarmspraak:

- moeilijker aan te leren spraaktechniek

- vloeiend spreken gaat lastig, omdat om de paar woorden opnieuw lucht in de slokdarm moet worden gebracht

- er kan minder variatie in het stemgeluid worden gemaakt