Spreken met automatische of handsfree klep

              

  
(Klik of foto voor een vergroting.)

Als bij u een stemprothese is geplaatst, kunt u ook gebruik leren maken van een zogenoemde automatische of handsfree spreekklep, die in een tracheostomapleister wordt aangebracht.

Het nadeel van de eerder genoemde prothesespraak is dat men altijd een hand nodig heeft tijdens het spreken. Dit zorgt voor een beperking in de activiteiten die men kan doen, maar ook trekt het afsluiten van het stoma met de hand de aandacht naar de handicap.

Een automatische of handsfree spreekklep maakt het mogelijk om door middel van een korte luchtstoot het stoma af te sluiten en te spreken, zonder uw handen te gebruiken.


Het spreken met een dergelijk systeem vraagt wel enige aanpassing ten aanzien van de afsluiting van het stoma met de hand. U leert om voldoende en goed gedoseerde ademdruk te geven bij de steminzet. Een te hoge ademdruk versnelt het loskomen van de stomapleister.

De spreekklep wordt pas aangemeten wanneer u voldoende vaardigheid heeft gekregen in het gebruik van de stemprothese,  u over een goede adembeheersing beschikt, uw spraak vloeiend en de kwaliteit van uw stem goed is.

Het lukt niet iedereen om een automatische spreekklep te gebruiken. Raadpleeg uw arts of dit hulpmiddel voor u geschikt is.

U leert het spreken met de handsfree spreekklep onder leiding van een hierin gespecialiseerde logopedist. Voordelen van de handsfree spreekklep:

  • spreken is mogelijk zonder een hand te gebruiken voor het afsluiten van het stoma


Nadelen van de handsfree spreekklep

  • een te hoge ademdruk versnelt het loslaten van de stomapleister

  • aanwezigheid van storende bijgeluiden (bij een te hoge ademdruk)

  • verminderde luidheid

  • minder lang spreken op één uitademing

  • spreken kost meer moeite