Spreken met de prothesespraak


De prothesespraak zal aanvankelijk vooral worden aangeleerd met de uitspraak van klinkers. Vervolgens zullen voor de communicatie bruikbare uitingen worden geoefend, zodat het aangeleerde onmiddellijk in dagelijkse situaties kan worden toegepast. 

Bij het gebruiken van de prothesespraak is een belangrijke rol weggelegd voor adembeheersing, een juiste, ontspannen houding, het afsluiten van het stoma op het juiste moment, verstaanbare spraak en het gebruik van de juiste stomahulpmiddelen.

Als spreken met een stemprothese niet lukt kunt u samen met de logopedist andere methoden aanleren, zoals de injectiespraak of spreken met een electro-larynx.

Voordelen van de prothesespraak:

  • deze methode lijkt het meest op het spreken van voor de operatie

  • het gehele longvolume is beschikbaar voor de spraak: men kan meer op één adem zeggen

  • de luidheid van de stem en de vloeiendheid van de spraak zijn beter dan bij de injectiespraak

  • prothesespraak is gemakkelijk(er) aan te leren dan de injectiespraak

  • bij ontslag uit het ziekenhuis kan men vaak de eerste woorden en zinnen al spreken


Nadelen van de prothesespraak:

  • tijdens het spreken heeft men in de meeste gevallen steeds een hand nodig om het stoma af te sluiten

  • de prothese moet regelmatig worden schoongemaakt met een speciaal daarvoor bestemd borsteltje

  • de prothese is aan slijtage en lekkage onderhevig en moet daarom regelmatig worden verwisseld