Eerste hulp bij mensen bij wie het strottenhoofd verwijderd is

(na een laryngectomie)


Hulpverleners, die Eerste Hulp verlenen aan mensen die een laryngectomie hebben ondergaan, moeten weten dat zij niet meer door mond of neus ademen, maar door een kunstmatige opening in de hals, het tracheostoma.

Mond-op-mondbeademing en mond-op-neusbeademing zijn bij stembandlozen onmogelijk!

Alleen de mond-op-halsbeademing kan redding bieden.


 

Adviezen bij eerste hulpverlening

 

Draag altijd een SOS-mededeling bij u, waarin vermeld staat dat bij u de larynx is verwijderd (in vaktaal ‘gelaryngectomeerd bent’). Zuurstof of beademing is alleen zinvol via het tracheostoma.


Door middel van speciale SOS-kaartjes (verkrijgbaar bij de patiëntenvereniging HOOFD-HALS) is het mogelijk hulpverleners te informeren over de wijze van eerste hulpverlening bij u: mond- op halsbeademing. Ook is er een website (www.tracheostoma.nl) en app beschikbaar, waarop een filmpje staat over zuurstoftoediening nadat de larynx is verwijderd. 


De patiëntenvereniging HOOFD-HALS heeft in het hele land voorlichters die op verzoek voor EHBO-groepen een presentatie kunnen verzorgen over laryngectomie en de gevolgen daarvan.


Met behulp van demonstratiemateriaal wordt verteld wat laryngectomie is en hoe een slachtoffer zonder larynx beademd moet worden. Aanvragen hiervoor kunt u richten aan het Info- en Servicecentrum van de patiëntenvereniging HOOFD-HALS.